Kontrasti i suprotnosti su prisutni svugdje oko nas, u svakom segment postojanja, a možda se najbolje odražavaju u crno – bijeloj fotografiji.