” Meni fotografija nije samo vizualna umjetnost, nego nešto još bliže poeziji – ili barem određenoj vrsti poezije, kao što je haiku. ”

Frank Horvat